Je hebt vast wel eens gehoord van detachering, maar wat is detachering precies? Je kent wellicht iemand in je vriendengroep die voor een detacheringsbureau werkt. Je hoort de leukste verhalen over verschillende opdrachten bij diverse grote en kleine bedrijven. Eigenlijk heel uitdagend denk je bij jezelf. Werken op detacheringsbasis is zeer divers, je netwerk breidt in korte tijd uit, je krijgt opleidingen aangeboden, ontvangt loopbaanbegeleiding, maakt deel uit van grote en interessante projecten en werkt bij verschillende bedrijven. Heel divers en flexibel, maar wat houdt detachering eigenlijk in?

Detachering betekenis in de praktijk

Volgens onze Van Dale is de detachering betekenis “tijdelijk elders indelen of tewerkstellen”. Het komt van het Franse woord ‘détacher’ wat weer ‘losmaken’ betekent. In de praktijk is detachering het inhuren van flexibel personeel, meestal voor een termijn van enkele maanden tot jaren.

Let op, detacheren is niet hetzelfde als uitzenden. Bij detacheren gaat het vaker om personeel dat meer en langer betrokken is bij de inhurende partij. Het detacheringsbureau is formeel de werkgever van de te detacheren werknemer en voorziet in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het salaris, opleiding, auto en vakantiedagen. De inhurende partij is de opdrachtgever van het detacheringsbureau en betaalt een vast all-in tarief voor de geleverde kandidaat.

Verschil detacheren en uitzenden

Wat is het verschil tussen detacheren en uitzenden? Er zijn meerdere verschillen tussen uitzenden en detacheren, maar de belangrijkste is dat het vaak gaat om hoogopgeleid personeel, die meer betrokken is bij de organisatie en vaak voor langere periode wordt ingehuurd. Denk hierbij van een half jaar tot twee jaar.

Daarnaast is het verschil tussen beide werkvormen dat een detacheringsbureau alleen maar mensen in eigen dienst heeft. Daarentegen heeft een uitzendbureau zowel werknemers in dienst als mensen op de payroll die tijdelijk worden uitgezonden.

Bij detachering gaat het ook vaak om een langere periode. Terwijl het bij uitzenden om korte projecten gaat of een tijdelijke invulling van één tot drie maanden. Een uitzendkracht heeft meestal ook minder rechten dan een gedetacheerde. Bijvoorbeeld wanneer een project van een uitzendkracht eerder stopt, heeft hij/zij geen werk meer. Het contract duurt even lang als het project, ook als het project eerder stopt.

Bij detachering blijft het contract van de gedetacheerde persoon staan. Dit betekent dat je ook gewoon wordt doorbetaald, ook als het project eerder is afgelopen. Het detacheringsbureau gaat dan natuurlijk zo snel mogelijk op zoek naar een andere opdracht.

Ook qua veiligheid zit er een duidelijk verschil. Bij het uitzenden wordt de verantwoordelijk overgedragen aan de inlenende partij, waarbij het uitzendbureau enkel de basis veiligheidsvoorlichting hoeft te geven. Dit is ook vastgelegd in de VCU (Veiligheidschecklist Uitzendorganisaties). Bij detachering zijn beide verantwoordelijk, zowel het bedrijf waar de detacheerder aan de slag gaat, als het detacheringsbureau. Dit is vastgelegd via de VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemer).

Wat zijn de kosten van detachering?

Detachering is duurder dan het inhuren van een uitzendkracht. Dit komt omdat het detacheringsbureau de werkgever is van de gedetacheerde persoon. Daarbij draagt het bureau ook de werkgeversrisico’s. Denk hierbij aan doorbetaling van loon bij ziekte, aansprakelijkheidsverzekeringen en pensioenvoorziening. Een deel van dit risico wordt doorberekend in het uurtarief van de te detacheren werknemer.

Wat de kosten en uurtarief zijn van detachering hangt onder andere af van de specialisatie en ervaring. In de industriële-, bouw-, zorg en IT sector wordt veel gewerkt met detacheringsopdrachten. Het is een manier voor een bedrijf om snel aan vakkundig en gedreven personeel te komen. Zoals senior projectmanagers, uitvoerders, HR adviseurs en IT-specialisten.

Waarom werken met een detacheringsbureau?

Er zijn verschillende redenen om als organisatie te kiezen voor samenwerking met een detacheringsbureau. Een bedrijf kan bijvoorbeeld extra personeel nodig hebben, omdat er een groot project op de planning staat. Of omdat er een drukke periode aankomt. Ook is detachering ideaal bij het tijdelijk vervangen van een vaste medewerker. Bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, sabbatical verlof of zwangerschapsverlof.

In veel gevallen is het te duur of gewoon niet nodig om iemand fulltime in dienst te nemen, maar is het wel handig om tijdelijk extra personeel te hebben. Ook is het fijn om iemand binnen je bedrijf aan te trekken die je niet langdurig hoeft in te werken of opgeleid moet worden. Een gedetacheerde heeft ervaring, is flexibel en kan direct aan de slag.

Soms is het voor een bedrijf ook prettig om tijdelijk een ingeleende specialist met een frisse blik naar bepaalde processen te laten kijken. Zo kiezen sommige bedrijven ervoor om een manager in te huren, die orde op zaken moet stellen. Ook als een bedrijf of een team een gebrek heeft aan een bepaalde kennis, wordt er vaak gekozen voor detachering. Daarom spitsen veel detacheringsbureaus zich toe op een bepaalde sector. Zoals FreshConnections gespecialiseerd is in detachering van IT personeel.

Voordelen van detachering

De voordelen van detachering zijn groot, voor zowel het inlenende bedrijf als voor de gedetacheerde zelf. We leggen kort uit wat de voordelen voor beide partijen zijn.

Als een bedrijf expertise nodig heeft voor een tijdelijk project, dan wordt vaak gekozen voor detachering . Indien je kampt met een hoge werkdruk of tijdelijk iemand op een groot project nodig hebt. Dan heeft het vaak geen zin om als bedrijf zelf een werving & selectie procedure op te starten.

Het gaat bij detachering, zoals eerder vernoemd, vaak om hoog opgeleid personeel waarbij er een hoge schaarste is op de arbeidsmarkt. Zoals projectmanagers, netwerkbeheerders of IT-specialisten. Een detacheringsbureau heeft deze mensen al geworven en in dienst. Daarom kiezen bedrijven vaak in dit soort gevallen voor een gedetacheerde werknemer. Flexibel, snel, hoge kwaliteit en direct inzetbaar.

Voordelen voor gedetacheerde

Wanneer je zelf gedetacheerde bent, heeft dat ook voordelen. Veel mensen vinden het prettig om niet constant bij één bedrijf te werken, maar houden juist van afwisseling. Ook voor starters is detachering een ideale manier om verschillende bedrijven van binnen te bekijken en ervaring op te doen in diverse branches. Je leert daardoor ook welke werksfeer bij jou past.

Daarnaast leer je in korte tijd veel verschillende mensen kennen, wat goed is voor je netwerk. Door interim opdrachten uit te voeren bij verschillende opdrachtgevers, doe je veel ervaring op. Je leert ook hoe je sollicitatiegesprekken moet voeren. Je hoeft natuurlijk niet echt te solliciteren, maar bij een nieuwe opdracht word je voorgesteld als geschikte kandidaat. Je voert dan een kennismakingsgesprek waarbij je leert jezelf (voor het detacheringsbureau) te verkopen.

Als laatste voordeel krijg je een (vast) contract bij het detachering bureau. Dit bied je zekerheid, maar je geniet wel van de flexibiliteit van verschillende opdrachtgevers. Wil je een woning kopen, dan zit je met een vast contract altijd goed.

Als je als schoolverlater direct begint met een langdurige of zelfs vast dienstverband, dan weet je eigenlijk niet wat je mist. Dat is voor veel starters een reden om te beginnen met detacheringsopdrachten. En bovendien ook voor veel mensen een reden om het te blijven doen. Wil je ook werken bij een detachering bureau? Neem dan eens contact op met FreshConnections. Wij zijn gespecialiseerd in technische detachering in de IT-branche.

Maximale duur detachering

Als een bedrijf kiest voor detachering, wordt er vervolgens met het detacheringsbureau afgesproken hoe lang de detacheerder wordt ingezet. Hiervoor is geen maximale duur detachering. De werknemer is in dienst bij het detacheringsbureau.

De detacheringsovereenkomst wordt opgesteld tussen het inlenende bedrijf en het detachering bureau. Hoe lang mag detacheren duren? Zo lang als nodig is en is afgesproken in de detacheringsovereenkomst. Vaak gaat dit op projectbasis. Het kan ook zijn dat de overeenkomst eerder wordt ontbonden omdat het project eerder is afgelopen. Ook kan er een vervolgopdracht uitkomen, waarbij een nieuwe overeenkomst wordt opgesteld.

Detacheringsovereenkomst opstellen

Zodra een juiste kandidaat is gevonden en het inlenende bedrijf akkoord is met het detacheringsbureau wordt er een detacheringsovereenkomst opgesteld. Bij detachering is sprake van een driehoeksverhouding met de uitlener (het detacheringsbureau), de inlener (opdrachtgever) en de werknemer (de gedetacheerde). De uitlener stelt de werknemer ter beschikking aan de opdrachtgever, waar de werkzaamheden onder leiding en toezicht van de opdrachtgever worden verricht. Dit gebeurt vaak voor een langere termijn.

Tussen de opdrachtgever en de uitlener bestaat een overeenkomst. Oftewel de opdracht wordt vastgelegd in een detacheringsovereenkomst. De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met de uitlener. In de detacheringsovereenkomst wordt het aantal werkuren, het uurtarief, de opdrachtomschrijving, de begin- en einddatum van de detachering vastgelegd. Dit geeft duidelijkheid, vastheid en vaak ook meer betrokkenheid.

Meer weten over onze detachering services?

FreshConnections is een detacheringsbureau welke gespecialiseerd is in IT detachering. Wil je als bedrijf iemand via ons inlenen of wil je als detacheerder bij ons aan de slag? Neem dan zeker vrijblijvend contact met ons op. We maken vervolgens een afspraak om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Ons doel is succesvolle integratie van IT in bedrijfsvoeringen om vervolgens samen grenzen te verleggen. Hieraan werkt FreshConnections op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor onze klanten, waarbij de focus blijft op operational excellence in IT alignment. Ons motto is dan ook “Niet gewoon doen, maar beheersen”.

Iedereen heeft wel eens gehoord van IT detachering. Maar hoe werkt dat eigenlijk en wat zijn de voordelen van het inhuren van een professional? Elke organisatie krijgt er vroeg of laat mee te maken, een hoge werkdruk op specialistische projecten, ziekte of verlof van een medewerker op de IT-afdeling. Of een moeilijk in te vullen IT vacature, aangezien IT personeel schaars is. Een alternatief om het tekort aan vaardigheden in een organisatie aan te pakken is middels detachering.

In genoemde situaties is het belangrijk om als bedrijf flexibel op en af te kunnen schalen. Met IT detachering heeft een werkgever snel een vakbekwame professional in huis zonder dat het bedrijf gelijk vastzit aan een langdurig contract. Wat zijn de belangrijkste voordelen van het inhuren van een interim professional voor een bedrijf en voor de ICT detacheerders zelf?

Wat is IT detachering?

Voordat we ingaan op de voordelen van IT detachering, moeten we eerst antwoord geven op de vraag ‘wat is IT detachering?’. IT detachering is kort gezegd het ‘uitlenen’ van IT personeel aan een derde partij (de opdrachtgever). Bij IT detachering gaat het vaak om een relatief lange termijn van tenminste enkele maanden. En om detachering van hoogopgeleid personeel met gedegen praktische ervaring.

Ben je als bedrijf op zoek naar een kandidaat die voor een korte of juist langere tijd beschikbaar moet zijn? Dan kan je kiezen om een vacature zelf in te vullen of kies voor inlenen van personeel middels detachering. De zoektocht naar de geschikte IT’er duurt vaak lang en verloopt moeizaam. Dit komt omdat de schaarste in deze branche zeer groot is.

Als je daarentegen als opdrachtgever kiest voor IT detachering, kan je vrijwel de gehele sollicitatieprocedure overslaan. Je kiest voor een ICT detacheringsbureau die voor jou een selectie maakt van 2 of 3 geschikte kandidaten. Het enige wat je nog hoeft te doen is een kandidaat uitkiezen voor jouw project. Een ICT detacheringsbureau heeft namelijk gekwalificeerde werknemers in dienst of werkt met vaste ZZP’ers die zij uitlenen aan opdrachtgevers voor een bepaalde periode.

Als bedrijf heb je via IT detachering ook geen financiële risico’s’ van een vast contract. Hierdoor bespaar je kosten van de branche-gerelateerde pensioenen en arbeidsvoorwaarden die voor vast personeel gelden. Tevens betaal je minder premie aan zaken die gerelateerd zijn aan jouw bedrijfsloonsom zoals ziektewet, WAO-gat en aansprakelijkheidsverzekeringen. Kortom, de gedetacheerde kandidaat is binnen jouw bedrijf werkzaam, maar in dienst van een ICT detacheringsbureau, zoals FreshConnections.

Hoe werkt het voor IT detacheerders?

IT detacheerders hebben door deze contractvorm meer zekerheid en betrokkenheid bij de organisatie. Indien het einde nadert van de huidige IT opdracht, zoekt het IT detacheringsbureau al naar een andere leuke opdracht voor de inlener.

IT detacheerders hebben veelal dezelfde zekerheden als bij een vaste baan. Denk bijvoorbeeld aan een contract voor onbepaalde tijd, maar dan wel met het voordeel dat ze verschillende projecten kunnen doen bij interessante opdrachtgevers. Daarnaast krijgen IT detacheerders persoonlijke begeleiding en bouwen ze snel een groot netwerk op. Ook krijgen ze de mogelijkheid om zichzelf door te ontwikkelen in de branche. Dit zijn grote voordelen voor IT specialisten.

5 voordelen van IT detachering voor opdrachtgever

De belangrijkste voordelen van IT detachering voor een opdrachtgever zijn de hoogwaardige vakkennis van de inlener, de snelheid waarmee de specialist meedraait in het bedrijf en de flexibiliteit van de arbeidsvorm. We lichten de 5 voordelen kort toe.

1. Flexibiliteit

Bij IT detachering zit de opdrachtgever niet vast aan een langdurig contract met een werknemer. Daardoor voorkomt de inlenende organisatie hoge kosten wanneer er geen behoefte meer is aan extra ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het aflopen van het project. Ook wanneer een ingeleende ziek is, hoeft de opdrachtgever niet door te betalen. Dit risico en verantwoordelijkheid ligt bij het detacheringsbureau.

2. Snelheid van inlenen

Het inlenen van een IT specialist bespaart de opdrachtgever veel tijd bij het intensieve werving- en selectieproces. Dit neemt het detacheringsbureau voor de opdrachtgever uit handen. Vanwege het grote netwerk dat een IT detacheringsbureau heeft, maakt het bureau snel een match tussen de opdrachtgever en de inlener. Dit kan iemand zijn die in dienst is bij het detacheringsbureau, maar kan ook een zzp’er zijn met wie zij een vaste samenwerking hebben. De snelheid waarmee je als opdrachtgever een IT specialist kan inhuren is razendsnel. En tijd is geld, zeker als je dringend op zoek bent naar een bekwame professional.

3. Hoge kwaliteit vakkennis

IT personeel is hoogopgeleid. Een goed IT detacheringsbureau investeert veel in opleidingen, trainingen en persoonlijke ontwikkeling, waardoor de verschillende opdrachtgevers altijd een professional inhuren met een up-to-date vakkennis. Daarnaast zijn interim professionals gewend om snel te schakelen tussen diverse opdrachten en branches. Vanwege deze ervaring zien IT detacheerders sneller waar de knelpunten zitten en hoe deze te verbeteren zijn. Dit in vergelijking met een werknemer die al jaar en dag voor hetzelfde bedrijf werkt. Detacheerders hebben een frisse blik op de organisatie en hoge know-how van het vakgebied.

4. Korte inwerktijd

IT personeel dat via een detacheringsbureau werkt, maar ook freelancers, zijn gewend om snel te schakelen. Door deze ervaring zijn ze snel ingewerkt voor een nieuwe opdracht. Eigenlijk kan je wel stellen dat bij IT detachering de inleners direct inzetbaar zijn binnen het bedrijf dat ze inhuurt.

5. Zekerheid bij IT detachering

De genoemde vier voordelen van flexibiliteit, snelheid, kwaliteit en korte inwerktijd brengt ons op het overkoepelende vijfde voordeel, namelijk zekerheid. Zekerheid van een vakbekwame, hoog opgeleide IT specialist die snel zijn plek weet te veroveren binnen de organisatie. En waaraan het inlenende bedrijf niet gebonden is aan een vast contract. Op deze manier kan een bedrijf snel opschalen, maar ook afschalen met behoud van de hoge kwaliteit. Daarom biedt IT detachering de zekerheid van flexibiliteit én kwaliteit.

10 voordelen van detachering voor IT personeel

IT personeel dat werkt via een detacheringsbureau genieten van veel voordelen. Je combineert namelijk de vrijheid die een freelancer ervaart, met de zekerheid van een vast contract via het IT detacheringsbureau. IT detachering heeft dus niet alleen voordelen voor de inlenende partij, maar ook voor de IT specialist die gedetacheerd wordt. We zetten de voordelen voor het IT personeel op een rij. Op deze wijze krijg je een goed beeld van beide kanten van IT detachering.

1. Variatie in opdrachten bij IT detachering

Een IT’er die kiest voor IT detachering, komt op veel plekken. Ziet verschillende bedrijven van binnen en heeft iedere keer een nieuwe werkomgeving met nieuwe collega’s. De afwisselingen in opdrachten maakt het werk van een IT detacheerder nooit saai.

2. Maak deel uit van grote projecten

Inherent aan deze werkvorm is dat je als IT detacheerder wordt ingeschakeld voor grote en uitdagende projecten. Opdrachtgevers hebben voor een bepaalde duur extra IT personeel nodig. Of de specifieke vakkennis waarover jij als inlener beschikt, hebben ze niet zelf in huis. Het is daardoor extra fijn als je kan bijdragen aan iets groots. Daarnaast is de waardering ook groot bij IT detachering.

3. Leer verschillende bedrijven kennen

Als je kiest voor IT detachering, leer je in relatief korte tijd veel verschillende bedrijven en branches kennen. Je krijgt ook continue te maken met een nieuw team waar je mee samenwerkt. Na een aantal opdrachten te hebben uitgevoerd via IT detachering, kan je al snel aangeven welke bedrijfscultuur het beste bij je past. Daar kan het detacheringsbureau vervolgens rekening mee houden.

4. Groot netwerk

Doordat je meerdere organisaties van binnenuit leert kennen, breid je eigen netwerk snel uit. Je leert andere IT professionals kennen, maar ook projectmanager, HR adviseurs en directeuren. Deze connecties zijn altijd handig om te hebben voor je eigen netwerk.

5. Groei- en ontwikkeling

Als je voor een detacheringsbureau werkt, krijg je voldoende kans om jezelf te ontplooien. Er wordt een opleidingsplan met je samengesteld, zodat je altijd op de hoogte bent van alle IT-ontwikkelingen. Want stilstaan is achtergaan, zeker in de IT-wereld. Als je bij FreshConnections aan de slag gaat, kan je opleidingen volgen en certificaten behalen voor jouw vakgebied. Op deze wijze blijf je groeien en jezelf door ontwikkelen. Je raakt nooit uitgeleerd via IT detachering.

6. Professionele loopbaanbegeleiding

Om verbinding te blijven houden tussen het detacheringsbureau en de IT-specialist krijg je een zogenoemde fieldmanager aangewezen. Dit is iemand met wie je altijd kan klankboorden, iemand met wie je geregeld contact hebt waardoor je elkaar ook goed leert kennen. Je ontvangt van je fieldmanager persoonlijk advies voor te volgen opleiding en nieuwe uitdagende opdrachten worden besproken. Misschien wil je zelf wel een andere richting opslaan in de IT detachering. Alles kan je met jouw fieldmanager bespreken, waarbij je dus een professionele loopbaanbegeleiding krijgt.

7. Feedback om te groeien

Als je bij een opdrachtgever gedetacheerd zit, wil je weten of je het goed doet. Is de klant tevreden over je, wat is hun feedback? De informatie die een detacheringsbureau ontvangt van de klant is waardevol voor jou. Daarom wordt deze informatie heel transparant met je gedeeld, waardoor je persoonlijk verder groeit.

8. Ervaring in solliciteren

Als je op kennismakingsgesprek gaat voor een nieuwe IT detachering opdracht, krijg je van het bureau tips mee. Zij kennen het bedrijf en weten wat ze willen. Daardoor heb je eigenlijk voorkennis, waardoor je een gesprek makkelijk en zelfverzekerder aangaat. Je kans op succes is daardoor een stuk groter. Door deze oriënterende gesprekken te voeren, krijg je ervaring in hoe jij jezelf moet verkopen. Deze zelfkennis komt altijd van pas, nu en in de toekomst.

9. Vast contract

Bij een IT detacheringsbureau komt je vast in dienst, wat je vervolgens zekerheid biedt. Dit is het verschil ten opzichte van een zzp’er die altijd zelf op zoek moet gaan naar opdrachten. Bij IT detachering profiteer je van de voordelen van tijdelijke uitdagende opdrachten, met de zekerheid van een vast contract. Je loon en arbeidsvoorwaarden van je werkgever blijven gelden, welke opdracht je ook verricht. Zit er een periode tussen twee opdrachten? Dan krijg je gewoon doorbetaald.

10. Bouw een goede CV op

Doordat je elke keer aan een andere project werkt, bouw je een goede CV op. Een breed aanbod van afgeronde IT-projecten staat vervolgens goed op je CV.

Meer weten over onze IT detachering services?

Wil je meer weten over FreshConnections IT detachering services? Neem dan gerust een keer contact met ons op. Voor zowel bedrijven die op zoek zijn naar een eersteklas invulling van een IT-project als voor IT specialisten die een nieuwe uitdaging willen aangaan. FreshConnections is een IT detacheringsbureau van professionals waarbij het doel ligt op succesvolle integratie van IT in de bedrijfsvoering om uiteindelijk met elkaar de grenzen te verleggen.