DNA

FreshConnections DNA

Onze kernwaarden en werkwijze zijn allemaal ontstaan uit ons DNA. Ons DNA is leidend wanneer het gaat om beslissingen, strategieen en uitvoering van FreshConnections en is opgebouwd uit de DNA’s van de drie afdelingen:

 1. FreshFirstLearn – Alles is een kans! (ontdekker)
 2. FreshConnectionsGrow and make IT happen – We leveren gewoon, je kunt op ons rekenen, zoals het hoort (everyman)
 3. FreshExpertsGive IT back – We beginnen waar anderen stoppen (strijder)

Learn, Grow, Make IT happen, give IT back

FreshConnections

Onze Missie

FreshConnections levert ICT diensten en staffing op gebied van IT. We bouwen aan een bestendige en stabiele organisatie die mensen kansen biedt om te groeien. Niet alleen binnen hun expertisevlak. Maar juist als mens. Op een respectvolle manier, naar alle stakeholders. Om groei te kunnen bieden is het van belang dat wij zelf ook blijven groeien en leren. Groei hebben wij daarom verankerd in onze kernwaarden.

We zien de IT markt steeds veranderen en ook het tempo waarin technologische veranderingen elkaar opvolgen toenemen. Door open te staan voor verbetering en leren en verbinding te zoeken met onze omgeving blijven we ons steeds aanpassen. Het bieden van staffing diensten vraagt dat we deze aanpassingen ook verwerken in het maken van onze matches.

Onze droom

Naast het bieden van groeikansen is onze lange termijn droom om de samenleving en de wereld terug te betalen voor de kansen die we samen hebben mogen creeeren. Het is onze ambitie om één of meerdere stichtingen op te richten die direct zullen bijdragen aan onze omgeving in lijn met onze kernwaarden.

Onze slogan is in lijn met onze missien en ambitie:

Learn, make IT happen and give IT back

Onze kernwaarden, missie en DNA

Onze Kernwaarden

De kernwaarden van FreshConnections zijn waarden die meer waarde en betekenis hebben voor ons. Natuurlijk hechten wij veel waarde aan kwaliteit van onze dienstverlening en de professionele aanpak van het leveren van ICT diensten. FreshConnections gelooft er in dat deze zaken hert resultaat zijn van een organisatie en medewerkers die met plezier  werken en bereid zijn om steeds te leren.

Onze kernwaarden zijn daarom de volgende:

 1. Openheid – FreshConnections toont openheid door toegangelijk te zijn en te blijven voor haar omgeving. Deze benaderbaarheid helpt ons om signalen op te vangen. Deze signalen kunnen ons helpen onze maatschappelijke relevantie te optimaliseren waardoor we al tijdens onze reis bijdragen aan onze omgeving. We luisteren. We leren van fouten. We zijn niet bang om conventionele wegen achter ons te laten en nieuwe wegen te proberen om samen verder te komen. We staan open voor suggesties voor verbetering.

 2. Verbinding –  Als professionele IT-dienstverlener is de relatie met onze stakeholders, in het bijzonder klanten en medewerkers een groot goed. FreshConnections opereert vanuit het principe van vertrouwen en veiligheid. Hierdoor motiveren we mensen buiten de gebaande paden te treden en op zoek te gaan naar kansen. Kansen voor persoonlijke ontwikkeling. Kansen voor FreshConnections. Kansen voor onze omgeving. We zijn er van overtuigd dat WE > ME (We is greater than Me). Samen kunnen we iedere uitdaging overwinnen. We helpen anderen en monitoren feedback van onze klanten en medewerkers op jaarlijkse basis.

 3. Plezier – Wij geloven er in dat als je doet wat je leuk vindt, het beter gaat. Daarom streeft FreshConnections er naar om met haar klanten en medewerkers plezier te maken. De positiviteit en het gezond optimisme die hieruit voortkomen geven ons de energie om te genieten van de reis om onze droom te realiseren.

Onze Manier

 • We geloven dat de juiste combinatie van persoonlijkheid, skills en ambitie ons allemaal verder brengt en leidt tot een prettige werksfeer. Met onze medwerkers, met onze klanten. Het maken van de juiste match doen we op basis van marktkennis en persoonlijke match. Mensen die elkaar respecteren en waarderen komen samen verder. Onze recruitment is gericht op de drie pijlers zoals hierboven genoemd, die gerelateerd zijn aan onze kernwaarden Openheid, Verbinding en Plezier.
 • Persoonlijkheid
  Wie je bent en hoe je in de wereld staat is van belang. Er is geen goed of fout, maar er zijn wel persoonlijkheden die beter matchen met FreshConnections. Diversiteit maakt ons sterker, mits we bepaalde waarden samen delen.

  In persoonlijkheid van ons team is Openheid de leidende factor. We proberen hier bij aanname van personeel zo goed mogelijk op te letten. We werken zo inclusief mogelijk en proberen te leren als we het toch eens een keer niet goed doen.

 • Skills
  Met de juiste persoonlijkheid, zijn veel skills aan te leren. Hier investeren we dan ook graag in. In ons traineeprogramma leren we iedereen een basisset skills aan. Algemene kennis. Daarnaast begeleiden we iedereen in ons team bij het verwerven van meer specialistische skills.

 • Ambitie
  In een markt war schaarste overheerst, zijn veel IT’s alleen maar gemotiveerd door geld. Geld is niet onze belangrijkst drijfveer. We zorgen dat iedereen het goed heeft, we hanteren eerlijke tarieven. We gaan niet over de top, niet in salarissen, niet in verkooptarieven; we houden het gewoon eerlijk. Sollicitanten met alleen een financiële drijfveer proberen we te vermijden.

  Het FreshConnections team deelt ambitie. Er samen toe doen. Het verschil maken. Iets betekenen in de samenleving en jezelf ontwikkelen om bij te kunnen dragen aan deze doelen. We selecteren mensen op ambitie. We praten met onze klanten over hun ambities. Zo zijn we in staat betere matches te maken en werkt iedereen met plezier aan zowel gezamelijke als persoonlijke ambities.