Onze Missie

FreshConnections levert ICT diensten en capaciteit op gebied van IT.
We ambiëren een bestendige en stabiele IT DIenstverlener te zijn die mensen kansen biedt om te groeien. Niet alleen binnen hun expertisevlak. Maar juist als mens. Op een respectvolle manier, naar alle stakeholders.
Om groei te kunnen bieden is het van belang dat wij zelf ook blijven groeien en leren. Groei hebben wij daarom verankerd in onze kernwaarden. We zien de IT markt steeds veranderen en ook het tempo waarin technologische veranderingen elkaar opvolgen toenemen. Als IT dienstverlener is het zaak om hier snel op in te spelen. Door open te staan voor verbetering en leren en verbinding te zoeken met onze omgeving blijven we ons steeds aanpassen.

Onze droom

Naast het bieden van groeikansen als IT Dienstverlener is onze lange termijn droom om de samenleving en de wereld terug te betalen voor de kansen die we samen hebben mogen creeeren.
Het is onze ambitie om één of meerdere stichtingen op te richten die direct zullen bijdragen aan onze omgeving in lijn met onze kernwaarden.

Onze slogan is in lijn met onze missien en ambitie: Develop, make IT happen and give back

Onze Kernwaarden

De kernwaarden van IT Dienstverlener FreshConnections zijn van grote betekenis voor ons. Natuurlijk hechten wij veel waarde aan kwaliteit van onze dienstverlening en de professionele aanpak van het leveren van ICT diensten. FreshConnections gelooft er in dat deze zaken hert resultaat zijn van een organisatie en medewerkers die met plezier  werken en bereid zijn om steeds te leren.

Onze kernwaarden zijn daarom de volgende:

Openheid - FreshConnections toont openheid door toegangelijk te zijn en te blijven voor haar omgeving. Deze benaderbaarheid helpt ons om signalen op te vangen. Deze signalen kunnen ons helpen onze maatschappelijke relevantie te optimaliseren waardoor we al tijdens onze reis bijdragen aan onze omgeving. We luisteren. We leren van fouten. We zijn niet bang om conventionele wegen achter ons te laten en nieuwe wegen te proberen om samen verder te komen. We staan open voor suggesties voor verbetering.

Verbinding -  Als professionele IT-dienstverlener is de relatie met onze stakeholders, in het bijzonder klanten en medewerkers een groot goed. FreshConnections opereert vanuit het principe van vertrouwen en veiligheid. Hierdoor motiveren we mensen buiten de gebaande paden te treden en op zoek te gaan naar kansen. Kansen voor persoonlijke ontwikkeling. Kansen voor FreshConnections. Kansen voor onze omgeving. We zijn er van overtuigd dat WE > ME (We is greater than Me). Samen kunnen we iedere uitdaging overwinnen. We helpen anderen en monitoren feedback van onze klanten en medewerkers op jaarlijkse basis.

Plezier - Wij geloven er in dat als je doet wat je leuk vindt, het beter gaat. Daarom streeft FreshConnections er naar om met haar klanten en medewerkers plezier te maken. De positiviteit en het gezond optimisme die hieruit voortkomen geven ons de energie om te genieten van de reis om onze droom te realiseren.