Managed Services en IT uitbesteden

IT uitbesteden kan op meerdere manieren:

  • Het uitbesteden van je IT-omgeving, zoals deze is op dit moment (IT uitbesteden)
  • Het opnieuw opzetten van je IT-omgeving waar FreshExperts je helpt met het maximaal ondersteunen van je bedrijfsprocessen. FreshExperts biedt je vaste componenten die je kunt gebruiken om kwaliteit en beschikbaarheid van je IT omgeving zo hoog mogelijk te maken, zodat bedrijfsdoelstellingen nog beter ondersteund worden. (Managed Services)

IT ondersteuning

Als het uitbesteden van je IT-omgeving op dit moment een brug te ver is, kunnen we ook de ondersteuning voor jouw organisatie overnemen. Zo ontzorgen we jouw bedrijf en hebben je medewerkers meer tijd om te focussen op de core-businesses. We maken een “snapshot” van je huidige IT-omgeving en maken capaciteit beschikbaar om bijvoorbeeld telefonische vragen te kunnen beantwoorden, 1e- en 2e-lijns incidenten te kunnen oplossen van afstand. Als je wilt, maken we zelfs iemand beschikbaar die op locatie incidenten kan oplossen. Onze doelstelling is om incidenten zodanig op te lossen, dat ze niet vaker voorkomen in de toekomst. Zo neemt de continuïteit van de IT-omgeving van jouw organisatie toe en het aantal storingen af. Op deze manier kun je nog beter focussen op primaire processen.

Waarom IT uitbesteden

De belangrijkste reden waarom veel organisaties kiezen voor IT uitbesteden is focus.

Door IT uitbesteden is jouw organisatie beter in staat primaire en secundaire processen van elkaar te onderscheiden.

Door IT uitbesteden ontstaat de noodzaak om de verwachtingen (requirements) van IT in jouw organisatie te definieren.

  • Welke beschikbaarheid moeten systemen hebben om jouw bedrijf goed te ondersteunen in de core-business? (Beschikbaarheid)
  • Waar liggen de huidige problemen met de IT  omgeving die de continuïteit bedrijgen? (Risico analyse)
  • Zijn de kosten van het beheer en support van je IT omgeving rendabel ten opzichte van wat het oplevert? (Kosten analyse IT – huidige situatie)
  • Hoe bereik je zo laag mogelijke kosten van IT ten opzichte van een zo hoog mogelijk rendement? (Kosten analyse IT – gewenste situatie)
  • Zijn er op dit moment IT systemen die niet bijdragen aan primaire processen? (Elimineer  zgn, “Waste”)

Managed Services

We bieden onder andere de volgende services:

Combinaties zijn natuurlijk mogelijk, neem contact met ons op.

IT uitbesteden - laten we het samen doen!

Mogen we je helpen met het maken van de keuze?

Functioneel IT uitbesteden

Voor de volgende diensten biedt FreshExperts oplossingen door capaciteit beschikbaar te stellen en professionals jouw organisatie te laten ontzorgen. Deze diensten leveren we op basis van best-effort.

Licentiebeheer

Eén overzicht van alle software en hardware licenties, geoptimaliseerd zodat de kosten laag blijven

Technisch Applicatiebeheer

We zorgen pro-actief dat je (bedrijfskritische) applicatie beschikbaar is, en blijft in je bestaande omgeving.

Functioneel Applicatiebeheer

Op het snijvlak van techniek en jouw business zorgen we dat jouw organisatie maximaal rendement haalt uit bedrijfsapplicaties

IT Contractmanagement

We helpen je het maximale halen uit wat IT leveranciers jouw organisatie kunnen bieden en zorgen dat jouw bedrijf grip houdt op lopende contracten

Incident Management

Het eerste aanspreekpunt bij gebruikersvragen en problemen, telefonisch of via een ticketing systeem

Problem Management

Onze specialisten analyseren incidenten en adviseren oplossingen om incidenten structureel te voorkomen

IT Project Management

We leiden jouw IT implementatie of transformatietraject voor jou en zorgen dat oplevering plaats vindt op tijd en met de afgesproken kwaliteit

Technisch IT beheer uitbesteden & Managed Services

De volgende diensten levert FreshExperts onder een Service Level Agreement, waarbij vooraf afgesproken performance indicatoren leidend zijn:

Infrastructure as a Service (IAAS)

Extra capaciteit voor jouw serverpark, netwerk, storage. Flexibel en schaalbaar

Managed Networking

De snelweg waarover alle communicatie plaatsvindt binnen jouw bedrijf, onder bewaking. We grijpen in bij onregelmatigheden en zorgen dat het netwerk veilig en stabiel blijft

Managed Firewalling en Intrusion Detection

Geen omkijken meer naar beheer, updates van je firewalls. We minimaliseren de kans op digitale inbraak

24x7 Monitoring

We houden kritische services in jouw IT-omgeving in de gaten en adviseren proactief - voordat het mis gaat

Datacenter Housing

We bieden ruimte voor jouw datacenter in onze veilige en energiezuinige geavanceerde datacenters, die voldoen aan ISO 27001, 14001

Managed Wifi

Overal op kantoor goed wifi bereik? We regelen het en onderhouden het. Geen omkijken meer naar

Managed Backup

Wat als er data verloren is gegaan? Dagelijkse, wekelijkse, maandelijke backups zorgen dat je terug in de tijd kunt en niet alle data kwijt bent. Je kunt snel weer aan de slag

Laten we een afspraak maken

Veel gestelde vragen

Bij het uitbesteden van IT zijn er meerdere mogelijkheden. De IT-omgeving kan uitbesteed worden ‘as-is’ of (delen van) de IT-omgeving kan opnieuw opgebouwd worden met behulp van standaard en vaak ook schaalbare componenten. 

Dit maakt Managed Services een onderdeel van de manieren om IT uit te besteden.

Door IT uitbesteden verleg je verantwoordelijkheden voor ondersteunende IT-processen naar de specialist. Hierdoor wordt IT uitbesteden een dienst die ingekocht wordt en die je kunt meten door middel van Key Performance Indicators (KPIs). Je kunt nu focussen op je core-business zonder afleiding van IT-zaken of HR-gerelateerde zaken als je volledig IT uitbesteedt.

FreshExperts begeleidt je graag door samen met jou haar stappenplan te doorlopen voor IT uitbesteden. In dit stappenplan bekijken we je bedrijfsprocessen,  de hieruit voortkomende behoefte (requirements), de huidige situatie en nemen we opties door voor verbetering en ontzorging. Indien gewenst, kunnen we gezamelijk een Roadmap overeenkomen, zodat veranderingen geleidelijk gaan en kostenefficiënt gebeuren.

Het uitbesteden van IT kan op verschillende manieren: bezien vanuit functioneel perspectief, functioneel perspectief of operationeel perspectief.

  • Technisch perspectief: IT uitbesteden van het netwerk, mobiele apparaten, telefonie, online omgevingen, werkplekken, firewalls en intrusion detection systemen en servers
  • Functioneel perspectief: uitbesteden van IT-componenten van processen, zoals Verkoopregistratie, Logistiek, IT beveiliging (cyber security), Interne en externe Communicatie dmv telefonie, chat en email)
  • Operationeel perspectief: Het uitbesteden van processen die dringend verbetering nodig hebben, processen waar onvoldoende capaciteit (bijv. medewerkers, servers) voor zijn, die impact hebben op de primaire bedrijfsprocessen en daarmee het welzijn van de hele organisatie.

FreshExperts heeft in alle denkbare situaties oplossingen geboden voor IT uitbesteden. Natuurlijk is het prettig als een bestaande IT-omgeving goed gedocumenteerd is, dit scheelt tijd en daarmee kosten. Ook is het prettig als de bestaande omgeving opgezet is volgens IT standaarden. Dit zijn echter  geen vereisten. FreshExperts kan de volledige inventarisatie doen en levert documentatie op voor de toekomst. De belangrijkste eis voor het succesvol uitbesteden van de IT-omgeving van jouw organisatie is commitment. De bereidheid om samen met FreshExperts tot een veilige, beheer(s)bare IT-omgeving te komen. Bereidheid om kennis over te dragen over de bestaande organisatie en processen. En support vanuit (senior-) management binnen jouw organisatie om deze stap naar outsourcing te zetten.