Inclusiviteit en Diversiteit bij FreshConnections

Bij FreshConnections geloven we sterk in de diversiteit van onze mensen. Wij vieren onze verschillen – of het nu gaat om cultuur, gender, seksuele oriëntatie of leeftijd. Dit diversiteitsbeleid is in lijn met onze kernwaarden: openheid, verbinding en plezier. Iedereen start bij ons op gelijke voet en krijgt dezelfde kansen om te groeien. Wij bouwen op het vertrouwen in elk individu en streven samen naar ambitie en succes. Binnen FreshConnections, FreshFirst en FreshExperts tref je een mix van verschillende culturen, genders, seksuele oriëntaties en leeftijden. Dit biedt ons de kans om van elkaar te leren, samen verder te komen. In lijn met onze kernwaarden: Open, Verbinding, Plezier. Iedereen binnen FreshConnections krijgt dezelfde groeikansen en begint op hetzelfde niveau. We werken vanuit vertrouwen in ieder individu en zijn allemaal ambitieus.

Milieu en Duurzaamheid

Wij zijn ons bij FreshConnections bewust van onze sociale verantwoordelijkheid. We handelen met respect voor ons ecosysteem en streven ernaar een positieve impact te hebben op onze omgeving. Dit betekent bewuste keuzes maken voor het milieu en het klimaat, want we willen de wereld beter achterlaten voor de toekomstige generaties, zowel op IT-gebied als daarbuiten.

"De weg plaveien voor toekomstige generaties met een duurzame planeet, aangedreven door innovatieve IT."

10 Principes en 10 Beloftes

In lijn met de waarden van de Verenigde Naties (UN Global Compact), hebben we 10 beloftes geformuleerd gericht op het verbeteren van onze wereld. Deze beloftes weerspiegelen onze inzet voor mensenrechten, arbeid, milieu en het bestrijden van corruptie. Bij FreshConnections doen we meer dan alleen praten over maatschappelijk verantwoord ondernemen – we zetten ons actief in voor een betere wereld.

Belofte 1: Mensenrechten

We ondersteunen en respecteren de internationale mensenrechten

Belofte 2: Mensenrechten

We doen er alles aan om te voorkomen medeplichtig te zijn aan schending van mensenrechten

Belofte 3: Arbeid

We handhaven het recht op collectieve onderhandelingen

Belofte 4: Arbeid

We vermijden, voorkomen iedere vorm van gedwongen of veplichte arbeid, binnen ons bedrijf, maar ook binnen onze leveranciersketen

Belofte 5: Arbeid

We vermijden, voorkomen iedere vorm van gedwongen of kinderarbeid, binnen ons bedrijf, maar ook binnen onze leveranciersketen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Belofte 6: Arbeid

We bannen discriminatie op de werkvloer uit, grijpen in wanneer we dit toch constateren, binnen de eigen organisatie, maar ook bij leveranciers

Belofte 7: Milieu

We spannen ons in om zo milieubewust mogelijk te ondernemen en vragen dit ook van onze leveranciers en partners

Belofte 8: Milieu

Ieder jaar ondernemen we minimaal één activiteit om bewustzijn binenn onze organisatie en in onze markt voor milieuvraagstukken te vergroten

Belofte 9: Milieu

Waar mogelijk stellen we ons op als “early-adaptors” voor inzet van nieuwe, milieuvriendelijke technologieën

Belofte 10: Anticorruptie

We werken niet mee aan afpersing, omkoping en andere vormen van corruptie