Inclusief en Divers

Binnen FreshConnections geloven we in de kracht van verschillende mensen. We omarmen “niet hetzelfde zijn” en geloven dat hieruit kracht voortkomt. Binnen FreshConnections, FreshFirst en FreshExperts tref je een mix van verschillende culturen, genders, seksuele oriëntaties en leeftijden. Dit biedt ons de kans om van elkaar te leren, samen verder te komen. In lijn met onze kernwaarden: Open, Verbinding, Plezier. Iedereen binnen FreshConnections krijgt dezelfde groeikansen en begint op hetzelfde niveau. We werken vanuit vertrouwen in ieder individu en zijn allemaal ambitieus.

Milieu en omgeving

FreshConnections is een werkgever die zich bewust is van de sociale verantwoordelijkheid en probeert binnen het ecosysteem goed te handelen en een voorbeeldfunctie in te nemen. Ons milieau en klimaat hoort daar bij. Als het kan, maakt FreshConnections bewuste keuzes, vanuit de visie dat wij de weg begaanbaar maken voor toekomstige generaties, niet alleen op gebied van IT, maar ook door de wereld netjes achter te laten.

Paving the road for Fresh generations by contributing to a sustainable planet powered by Fresh IT.

10 Principes en 10 Beloftes

FreshConnections en gelieerde bedrijven ondernemen duurzaam vanuit gedeelde waarden naar een betere wereld. Hiertoe hebben wij de 10 principes van de Verenigde Naties (UN Global Compact) vertaald naar 10 beloftes die wij doen om te werken aan een betere wereld. Deze 10 beloftes zijn voor ons de baseline waar het gaat om mensenrechten, arbeid, milieu en het voorkomen en verminderen van corruptie. Om dit te borgen passen wij “Due Care” toe. We doen er in onze dagelijkse handelingen alles aan om te zorgen dat wij, onze partners en leveranciers, waar mogelijk handelen in lijn met deze 10 beloftes.

Belofte 1: Mensenrechten

We ondersteunen en respecteren de internationale mensenrechten

Belofte 2: Mensenrechten

We doen er alles aan om te voorkomen medeplichtig te zijn aan schending van mensenrechten

Belofte 3: Arbeid

We handhaven het recht op collectieve onderhandelingen

Belofte 4: Arbeid

We vermijden, voorkomen iedere vorm van gedwongen of veplichte arbeid, binnen ons bedrijf, maar ook binnen onze leveranciersketen

Belofte 5: Arbeid

We vermijden, voorkomen iedere vorm van gedwongen of kinderarbeid, binnen ons bedrijf, maar ook binnen onze leveranciersketen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Belofte 6: Arbeid

We bannen discriminatie op de werkvloer uit, grijpen in wanneer we dit toch constateren, binnen de eigen organisatie, maar ook bij leveranciers

Belofte 7: Milieu

We spannen ons in om zo milieubewust mogelijk te ondernemen en vragen dit ook van onze leveranciers en partners

Belofte 8: Milieu

Ieder jaar ondernemen we minimaal één activiteit om bewustzijn binenn onze organisatie en in onze markt voor milieuvraagstukken te vergroten

Belofte 9: Milieu

Waar mogelijk stellen we ons op als “early-adaptors” voor inzet van nieuwe, milieuvriendelijke technologieën

Belofte 10: Anticorruptie

We werken niet mee aan afpersing, omkoping en andere vormen van corruptie