Je hebt vast wel eens gehoord van detachering, maar wat is detachering precies? Je kent wellicht iemand in je vriendengroep die voor een detacheringsbureau werkt. Je hoort de leukste verhalen over verschillende opdrachten bij diverse grote en kleine bedrijven. Eigenlijk heel uitdagend denk je bij jezelf. Werken op detacheringsbasis is zeer divers, je netwerk breidt in korte tijd uit, je krijgt opleidingen aangeboden, ontvangt loopbaanbegeleiding, maakt deel uit van grote en interessante projecten en werkt bij verschillende bedrijven. Heel divers en flexibel, maar wat houdt detachering eigenlijk in?

Detachering betekenis in de praktijk

Volgens onze Van Dale is de detachering betekenis “tijdelijk elders indelen of tewerkstellen”. Het komt van het Franse woord ‘détacher’ wat weer ‘losmaken’ betekent. In de praktijk is detachering het inhuren van flexibel personeel, meestal voor een termijn van enkele maanden tot jaren.

Let op, detacheren is niet hetzelfde als uitzenden. Bij detacheren gaat het vaker om personeel dat meer en langer betrokken is bij de inhurende partij. Het detacheringsbureau is formeel de werkgever van de te detacheren werknemer en voorziet in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het salaris, opleiding, auto en vakantiedagen. De inhurende partij is de opdrachtgever van het detacheringsbureau en betaalt een vast all-in tarief voor de geleverde kandidaat.

Verschil detacheren en uitzenden

Wat is het verschil tussen detacheren en uitzenden? Er zijn meerdere verschillen tussen uitzenden en detacheren, maar de belangrijkste is dat het vaak gaat om hoogopgeleid personeel, die meer betrokken is bij de organisatie en vaak voor langere periode wordt ingehuurd. Denk hierbij van een half jaar tot twee jaar.

Daarnaast is het verschil tussen beide werkvormen dat een detacheringsbureau alleen maar mensen in eigen dienst heeft. Daarentegen heeft een uitzendbureau zowel werknemers in dienst als mensen op de payroll die tijdelijk worden uitgezonden.

Bij detachering gaat het ook vaak om een langere periode. Terwijl het bij uitzenden om korte projecten gaat of een tijdelijke invulling van één tot drie maanden. Een uitzendkracht heeft meestal ook minder rechten dan een gedetacheerde. Bijvoorbeeld wanneer een project van een uitzendkracht eerder stopt, heeft hij/zij geen werk meer. Het contract duurt even lang als het project, ook als het project eerder stopt.

Bij detachering blijft het contract van de gedetacheerde persoon staan. Dit betekent dat je ook gewoon wordt doorbetaald, ook als het project eerder is afgelopen. Het detacheringsbureau gaat dan natuurlijk zo snel mogelijk op zoek naar een andere opdracht.

Ook qua veiligheid zit er een duidelijk verschil. Bij het uitzenden wordt de verantwoordelijk overgedragen aan de inlenende partij, waarbij het uitzendbureau enkel de basis veiligheidsvoorlichting hoeft te geven. Dit is ook vastgelegd in de VCU (Veiligheidschecklist Uitzendorganisaties). Bij detachering zijn beide verantwoordelijk, zowel het bedrijf waar de detacheerder aan de slag gaat, als het detacheringsbureau. Dit is vastgelegd via de VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemer).

Wat zijn de kosten van detachering?

Detachering is duurder dan het inhuren van een uitzendkracht. Dit komt omdat het detacheringsbureau de werkgever is van de gedetacheerde persoon. Daarbij draagt het bureau ook de werkgeversrisico’s. Denk hierbij aan doorbetaling van loon bij ziekte, aansprakelijkheidsverzekeringen en pensioenvoorziening. Een deel van dit risico wordt doorberekend in het uurtarief van de te detacheren werknemer.

Wat de kosten en uurtarief zijn van detachering hangt onder andere af van de specialisatie en ervaring. In de industriële-, bouw-, zorg en IT sector wordt veel gewerkt met detacheringsopdrachten. Het is een manier voor een bedrijf om snel aan vakkundig en gedreven personeel te komen. Zoals senior projectmanagers, uitvoerders, HR adviseurs en IT-specialisten.

Waarom werken met een detacheringsbureau?

Er zijn verschillende redenen om als organisatie te kiezen voor samenwerking met een detacheringsbureau. Een bedrijf kan bijvoorbeeld extra personeel nodig hebben, omdat er een groot project op de planning staat. Of omdat er een drukke periode aankomt. Ook is detachering ideaal bij het tijdelijk vervangen van een vaste medewerker. Bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, sabbatical verlof of zwangerschapsverlof.

In veel gevallen is het te duur of gewoon niet nodig om iemand fulltime in dienst te nemen, maar is het wel handig om tijdelijk extra personeel te hebben. Ook is het fijn om iemand binnen je bedrijf aan te trekken die je niet langdurig hoeft in te werken of opgeleid moet worden. Een gedetacheerde heeft ervaring, is flexibel en kan direct aan de slag.

Soms is het voor een bedrijf ook prettig om tijdelijk een ingeleende specialist met een frisse blik naar bepaalde processen te laten kijken. Zo kiezen sommige bedrijven ervoor om een manager in te huren, die orde op zaken moet stellen. Ook als een bedrijf of een team een gebrek heeft aan een bepaalde kennis, wordt er vaak gekozen voor detachering. Daarom spitsen veel detacheringsbureaus zich toe op een bepaalde sector. Zoals FreshConnections gespecialiseerd is in detachering van IT personeel.

Voordelen van detachering

De voordelen van detachering zijn groot, voor zowel het inlenende bedrijf als voor de gedetacheerde zelf. We leggen kort uit wat de voordelen voor beide partijen zijn.

Als een bedrijf expertise nodig heeft voor een tijdelijk project, dan wordt vaak gekozen voor detachering . Indien je kampt met een hoge werkdruk of tijdelijk iemand op een groot project nodig hebt. Dan heeft het vaak geen zin om als bedrijf zelf een werving & selectie procedure op te starten.

Het gaat bij detachering, zoals eerder vernoemd, vaak om hoog opgeleid personeel waarbij er een hoge schaarste is op de arbeidsmarkt. Zoals projectmanagers, netwerkbeheerders of IT-specialisten. Een detacheringsbureau heeft deze mensen al geworven en in dienst. Daarom kiezen bedrijven vaak in dit soort gevallen voor een gedetacheerde werknemer. Flexibel, snel, hoge kwaliteit en direct inzetbaar.

Voordelen voor gedetacheerde

Wanneer je zelf gedetacheerde bent, heeft dat ook voordelen. Veel mensen vinden het prettig om niet constant bij één bedrijf te werken, maar houden juist van afwisseling. Ook voor starters is detachering een ideale manier om verschillende bedrijven van binnen te bekijken en ervaring op te doen in diverse branches. Je leert daardoor ook welke werksfeer bij jou past.

Daarnaast leer je in korte tijd veel verschillende mensen kennen, wat goed is voor je netwerk. Door interim opdrachten uit te voeren bij verschillende opdrachtgevers, doe je veel ervaring op. Je leert ook hoe je sollicitatiegesprekken moet voeren. Je hoeft natuurlijk niet echt te solliciteren, maar bij een nieuwe opdracht word je voorgesteld als geschikte kandidaat. Je voert dan een kennismakingsgesprek waarbij je leert jezelf (voor het detacheringsbureau) te verkopen.

Als laatste voordeel krijg je een (vast) contract bij het detachering bureau. Dit bied je zekerheid, maar je geniet wel van de flexibiliteit van verschillende opdrachtgevers. Wil je een woning kopen, dan zit je met een vast contract altijd goed.

Als je als schoolverlater direct begint met een langdurige of zelfs vast dienstverband, dan weet je eigenlijk niet wat je mist. Dat is voor veel starters een reden om te beginnen met detacheringsopdrachten. En bovendien ook voor veel mensen een reden om het te blijven doen. Wil je ook werken bij een detachering bureau? Neem dan eens contact op met FreshConnections. Wij zijn gespecialiseerd in technische detachering in de IT-branche.

Maximale duur detachering

Als een bedrijf kiest voor detachering, wordt er vervolgens met het detacheringsbureau afgesproken hoe lang de detacheerder wordt ingezet. Hiervoor is geen maximale duur detachering. De werknemer is in dienst bij het detacheringsbureau.

De detacheringsovereenkomst wordt opgesteld tussen het inlenende bedrijf en het detachering bureau. Hoe lang mag detacheren duren? Zo lang als nodig is en is afgesproken in de detacheringsovereenkomst. Vaak gaat dit op projectbasis. Het kan ook zijn dat de overeenkomst eerder wordt ontbonden omdat het project eerder is afgelopen. Ook kan er een vervolgopdracht uitkomen, waarbij een nieuwe overeenkomst wordt opgesteld.

Detacheringsovereenkomst opstellen

Zodra een juiste kandidaat is gevonden en het inlenende bedrijf akkoord is met het detacheringsbureau wordt er een detacheringsovereenkomst opgesteld. Bij detachering is sprake van een driehoeksverhouding met de uitlener (het detacheringsbureau), de inlener (opdrachtgever) en de werknemer (de gedetacheerde). De uitlener stelt de werknemer ter beschikking aan de opdrachtgever, waar de werkzaamheden onder leiding en toezicht van de opdrachtgever worden verricht. Dit gebeurt vaak voor een langere termijn.

Tussen de opdrachtgever en de uitlener bestaat een overeenkomst. Oftewel de opdracht wordt vastgelegd in een detacheringsovereenkomst. De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met de uitlener. In de detacheringsovereenkomst wordt het aantal werkuren, het uurtarief, de opdrachtomschrijving, de begin- en einddatum van de detachering vastgelegd. Dit geeft duidelijkheid, vastheid en vaak ook meer betrokkenheid.

Meer weten over onze detachering services?

FreshConnections is een detacheringsbureau welke gespecialiseerd is in IT detachering. Wil je als bedrijf iemand via ons inlenen of wil je als detacheerder bij ons aan de slag? Neem dan zeker vrijblijvend contact met ons op. We maken vervolgens een afspraak om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Ons doel is succesvolle integratie van IT in bedrijfsvoeringen om vervolgens samen grenzen te verleggen. Hieraan werkt FreshConnections op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor onze klanten, waarbij de focus blijft op operational excellence in IT alignment. Ons motto is dan ook “Niet gewoon doen, maar beheersen”.

Geef een reactie