Tekort IT personeel anno 2022

Al jaren horen en lezen we over het tekort IT personeel. Maar hoe is de status anno 2022? Is er nog altijd een spanning op de IT arbeidsmarkt? En heeft de corona situatie het tekort IT personeel enigszins opgelost, of is er nog altijd een groot tekort aan getalenteerde en geschoolde IT’ers? FreshConnections geeft antwoord op de vragen omtrent personeel tekort in de IT sector.

Is er nog een tekort aan IT’ers?

Deze vraag moeten we nog altijd met een vette ‘Ja’ beantwoorden. De concurrentie om geschoolde IT’ers is heviger dan ooit en het einde is nog niet in zicht. De hele tech sector heeft te maken met een tekort aan IT’ers. Daarom is het belangrijk dat bedrijven een duidelijke talentstrategie hebben met zicht op de IT vaardigheden en capaciteiten die ze nu nodig hebben. En daarnaast anticiperen op IT’ers die ze in de toekomst nodig hebben om een gezonde talentpijplijn te behouden.

 

Het gevolg van het tekort aan IT’ers is dat de groei van veel bedrijven stagneert. Wanneer een bedrijf een tekort heeft aan goed personeel, dan is het logische gevolg dat ze dit merken in de dagelijkse uitvoering van de activiteiten.

Covid-19 crisis placard in hands of protester
De COVID crisis maakte een bestaandprobleem eigenlijk alleen maar erger.

Welke invloed heeft COVID gehad op het tekort IT personeel?

Er was al vraag naar top tech talent lang voor COVID-19, maar de pandemie versnelde de digitale transformatie strategieën en omgevingen voor werken op afstand. Deze trends verhoogden de vraag naar software ingenieurs om vervolgens een goed werkende IT infrastructuur te bouwen en te onderhouden. Het tekort IT personeel is hierdoor alleen maar toegenomen.

 

We zien dan ook een sterke stijging in de wervingsacties voor de cyber security, data science en AI sectoren. Arbeidskrachten met diepgaande cloud engineering en architectuur vaardigheden in het algemeen zijn steeds moeilijker te vinden. Wat overigens ook geldt voor de cloud engineering skills in de industriële en IoT sectoren. Gevolgd door de IT’ers met basis cloud administrator skilss en CI/CD basics.

 

Ondanks de toename van het aantal IT’ers in Nederland, zijn er na de Corona periode nog meer openstaande IT vacatures dan ooit. Hoogopgeleide DevOps, Data engineers, scrum masters en software programmeurs zijn uiterst schaars. Kortom, het tekort IT personeel neemt alleen maar meer toe.

Oplossingen voor tekort aan IT personeel

Het tekort aan IT personeel zorgt ervoor dat hoogopgeleide IT’ers een steeds beter positie in de markt nemen en dan ook hogere eisen stellen. De grote tech giganten met hoge budgetten hebben al moeite om de vacatures te vervullen, laat staan hoe moeizaam het is voor de midden- tot klein bedrijven. Toch zijn er oplossingen voorhanden, elk met een wisselend succes, als ook voor- en nadelen.

  1. Aanpassen van arbeidsvoorwaarden
  2. Intensievere wervingscampagnes
  3. Nearshoring of offshoring
  4. Inhuren van IT personeel via detacheringsbureau
  5. Benutten van potentieel

#1 Arbeidsvoorwaarden IT

Indien je als bedrijf nog geen marktconform salaris aanbiedt, is dat het eerste wat je moet doen. Maar dan ben je er nog niet. De jongere generaties willen meer dan alleen een goed salaris. Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit in werkuren zijn even zo belangrijk.  Dit geldt natuurlijk alleen voor de talenten met goede skills en vaardigheden. De tijden van gouden bergen voor iedereen die weet hoe een computer aanmoet zijn al lang voorbij.

#2 Creatieve wervingscampagnes

Recruiters moeten veel creatiever zijn om het tekort IT personeel in de organisatie op te lossen. Wil je de aandacht van een IT’er trekken? Dan is ‘out of the box’ denken en investeren in andere kanalen is een vereiste. Recruiters moeten daarom creatiever zijn dan ooit, want iedereen aast op die net afgestudeerde IT student.

#3 Nearshoring vs offshoring

Bij nearhorsing besteden bedrijven een gedeelte van IT diensten uit aan een organisatie buiten Nederland, maar welke relatief dichtbij gelegen is. Kortom aan IT bedrijven die gevestigd zijn in Europa, waarbij de top-3 landen Polen, Hongarije en Oekraïne zijn. Bij offshoring gaat men de Europese grenzen over, veelal naar Aziatische landen. Het uitbesteden van IT werkzaamheden vindt veelal plaats in ‘lage-lonen’-landen. Echter moet er niet alleen gekeken worden naar de loonkosten, maar naar de Total Cost of Development (TDC). Die veelal toch hoger uitvallen vanwege verborgen kosten en culturele uitdagingen.

#4 Personeel inhuren via IT detachering

Specialistische kennis en vaardigheden kan je ook inhuren via een IT detacheringsbureau. IT-specialisten zijn in dienst van het detacheringsbureau en vinden de uitdaging onder andere in de afwisselende projecten. Voor een opdrachtgever is extern personeel inhuren een logische stap om de continuïteit te waarborgen, als ook de juiste IT-specialist te vinden in de overspannen IT arbeidsmarkt. IT detacheerder brengt direct specialistische kennis binnen een bedrijf om vervolgens de lacunes in vaardigheden op te vullen.

#5 De onontdekte kracht van ervaring

Een recruiter is veelal op zoek naar jonge IT’ers, maar waarom niet de ervaren 50-plusser inzetten? Dit is wellicht deels de key oplossing voor het tekort IT personeel. Helaas heerst er nog altijd een neutraal tot negatief beeld over 50+ personeel. Helemaal als het gaat om technische beroepen. Al snel wordt gedacht dat deze groep werknemers de huidige en snelle ontwikkelingen niet bij kunnen houden. Wat natuurlijk klinkklare onzin is, want er bestaat ook nog zoiets als bijscholing.

 

Uiteraard komen er veel nieuwe technieken bij. Maar dat neemt aan de andere kant niet weg dat zij veel ervaring hebben met grote en/of complexe installatiesystemen. Daardoor kunnen zij juist een belangrijke beheer- en coördinatierol spelen, terwijl de net afgestuurde ICT’er de nieuwe technologieën voor hun rekening nemen. De kracht van ervaren vs onervaren en jong vs ouder personeel heeft binnen de organisatie een grote toegevoegde waarde. En lost dus een klein deel van het tekort IT personeel op.

Tekort IT personeel samengevat

Het zijn nog altijd gouden tijden voor IT’ers die een baan zoeken of zich verder willen ontwikkelen in de IT sector. De vraag naar IT’ers is enorm groot. Wel zijn er verschillen te zien in de vraag naar specifieke IT professionals. Voor bedrijven die de IT vacatures willen invullen, geldt dat een goede recruitment strategie onverminderd belangrijk is.

En als het je dan gelukt is als bedrijf om de IT vacature op te vullen, verlies dan niet het behoud van je personeel uit het oog. Dit is een extra uitdaging vanwege het hoge tekort IT personeel. Door de gunstige situatie op de arbeidsmarkt is het voor een werknemer eenvoudig om een nieuwe job te vinden. Indien je gebruik maakt van IT detachering, loop je het risico van deze uitstroom niet.

Ben je op zoek naar IT’ers? FreshConnections is een detacheringsbureau in de IT sector en kan je helpen bij een snelle IT werving, selectie en detachering. Wij kunnen jouw tekort IT personeel oplossen. Wil je meer weten over onze diensten? Neem dan zeker eens contact met FreshConnections op. We lichten je graag in een persoonlijk gesprek toe, hoe wij jou kunnen helpen met de invulling van jouw IT vacatures.

Iedereen heeft wel eens gehoord van IT detachering. Maar hoe werkt dat eigenlijk en wat zijn de voordelen van het inhuren van een professional? Elke organisatie krijgt er vroeg of laat mee te maken, een hoge werkdruk op specialistische projecten, ziekte of verlof van een medewerker op de IT-afdeling. Of een moeilijk in te vullen IT vacature, aangezien IT personeel schaars is. Een alternatief om het tekort aan vaardigheden in een organisatie aan te pakken is middels detachering.

In genoemde situaties is het belangrijk om als bedrijf flexibel op en af te kunnen schalen. Met IT detachering heeft een werkgever snel een vakbekwame professional in huis zonder dat het bedrijf gelijk vastzit aan een langdurig contract. Wat zijn de belangrijkste voordelen van het inhuren van een interim professional voor een bedrijf en voor de ICT detacheerders zelf?

Wat is IT detachering?

Voordat we ingaan op de voordelen van IT detachering, moeten we eerst antwoord geven op de vraag ‘wat is IT detachering?’. IT detachering is kort gezegd het ‘uitlenen’ van IT personeel aan een derde partij (de opdrachtgever). Bij IT detachering gaat het vaak om een relatief lange termijn van tenminste enkele maanden. En om detachering van hoogopgeleid personeel met gedegen praktische ervaring.

Ben je als bedrijf op zoek naar een kandidaat die voor een korte of juist langere tijd beschikbaar moet zijn? Dan kan je kiezen om een vacature zelf in te vullen of kies voor inlenen van personeel middels detachering. De zoektocht naar de geschikte IT’er duurt vaak lang en verloopt moeizaam. Dit komt omdat de schaarste in deze branche zeer groot is.

Als je daarentegen als opdrachtgever kiest voor IT detachering, kan je vrijwel de gehele sollicitatieprocedure overslaan. Je kiest voor een ICT detacheringsbureau die voor jou een selectie maakt van 2 of 3 geschikte kandidaten. Het enige wat je nog hoeft te doen is een kandidaat uitkiezen voor jouw project. Een ICT detacheringsbureau heeft namelijk gekwalificeerde werknemers in dienst of werkt met vaste ZZP’ers die zij uitlenen aan opdrachtgevers voor een bepaalde periode.

Als bedrijf heb je via IT detachering ook geen financiële risico’s’ van een vast contract. Hierdoor bespaar je kosten van de branche-gerelateerde pensioenen en arbeidsvoorwaarden die voor vast personeel gelden. Tevens betaal je minder premie aan zaken die gerelateerd zijn aan jouw bedrijfsloonsom zoals ziektewet, WAO-gat en aansprakelijkheidsverzekeringen. Kortom, de gedetacheerde kandidaat is binnen jouw bedrijf werkzaam, maar in dienst van een ICT detacheringsbureau, zoals FreshConnections.

Hoe werkt het voor IT detacheerders?

IT detacheerders hebben door deze contractvorm meer zekerheid en betrokkenheid bij de organisatie. Indien het einde nadert van de huidige IT opdracht, zoekt het IT detacheringsbureau al naar een andere leuke opdracht voor de inlener.

IT detacheerders hebben veelal dezelfde zekerheden als bij een vaste baan. Denk bijvoorbeeld aan een contract voor onbepaalde tijd, maar dan wel met het voordeel dat ze verschillende projecten kunnen doen bij interessante opdrachtgevers. Daarnaast krijgen IT detacheerders persoonlijke begeleiding en bouwen ze snel een groot netwerk op. Ook krijgen ze de mogelijkheid om zichzelf door te ontwikkelen in de branche. Dit zijn grote voordelen voor IT specialisten.

5 voordelen van IT detachering voor opdrachtgever

De belangrijkste voordelen van IT detachering voor een opdrachtgever zijn de hoogwaardige vakkennis van de inlener, de snelheid waarmee de specialist meedraait in het bedrijf en de flexibiliteit van de arbeidsvorm. We lichten de 5 voordelen kort toe.

1. Flexibiliteit

Bij IT detachering zit de opdrachtgever niet vast aan een langdurig contract met een werknemer. Daardoor voorkomt de inlenende organisatie hoge kosten wanneer er geen behoefte meer is aan extra ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het aflopen van het project. Ook wanneer een ingeleende ziek is, hoeft de opdrachtgever niet door te betalen. Dit risico en verantwoordelijkheid ligt bij het detacheringsbureau.

2. Snelheid van inlenen

Het inlenen van een IT specialist bespaart de opdrachtgever veel tijd bij het intensieve werving- en selectieproces. Dit neemt het detacheringsbureau voor de opdrachtgever uit handen. Vanwege het grote netwerk dat een IT detacheringsbureau heeft, maakt het bureau snel een match tussen de opdrachtgever en de inlener. Dit kan iemand zijn die in dienst is bij het detacheringsbureau, maar kan ook een zzp’er zijn met wie zij een vaste samenwerking hebben. De snelheid waarmee je als opdrachtgever een IT specialist kan inhuren is razendsnel. En tijd is geld, zeker als je dringend op zoek bent naar een bekwame professional.

3. Hoge kwaliteit vakkennis

IT personeel is hoogopgeleid. Een goed IT detacheringsbureau investeert veel in opleidingen, trainingen en persoonlijke ontwikkeling, waardoor de verschillende opdrachtgevers altijd een professional inhuren met een up-to-date vakkennis. Daarnaast zijn interim professionals gewend om snel te schakelen tussen diverse opdrachten en branches. Vanwege deze ervaring zien IT detacheerders sneller waar de knelpunten zitten en hoe deze te verbeteren zijn. Dit in vergelijking met een werknemer die al jaar en dag voor hetzelfde bedrijf werkt. Detacheerders hebben een frisse blik op de organisatie en hoge know-how van het vakgebied.

4. Korte inwerktijd

IT personeel dat via een detacheringsbureau werkt, maar ook freelancers, zijn gewend om snel te schakelen. Door deze ervaring zijn ze snel ingewerkt voor een nieuwe opdracht. Eigenlijk kan je wel stellen dat bij IT detachering de inleners direct inzetbaar zijn binnen het bedrijf dat ze inhuurt.

5. Zekerheid bij IT detachering

De genoemde vier voordelen van flexibiliteit, snelheid, kwaliteit en korte inwerktijd brengt ons op het overkoepelende vijfde voordeel, namelijk zekerheid. Zekerheid van een vakbekwame, hoog opgeleide IT specialist die snel zijn plek weet te veroveren binnen de organisatie. En waaraan het inlenende bedrijf niet gebonden is aan een vast contract. Op deze manier kan een bedrijf snel opschalen, maar ook afschalen met behoud van de hoge kwaliteit. Daarom biedt IT detachering de zekerheid van flexibiliteit én kwaliteit.

10 voordelen van detachering voor IT personeel

IT personeel dat werkt via een detacheringsbureau genieten van veel voordelen. Je combineert namelijk de vrijheid die een freelancer ervaart, met de zekerheid van een vast contract via het IT detacheringsbureau. IT detachering heeft dus niet alleen voordelen voor de inlenende partij, maar ook voor de IT specialist die gedetacheerd wordt. We zetten de voordelen voor het IT personeel op een rij. Op deze wijze krijg je een goed beeld van beide kanten van IT detachering.

1. Variatie in opdrachten bij IT detachering

Een IT’er die kiest voor IT detachering, komt op veel plekken. Ziet verschillende bedrijven van binnen en heeft iedere keer een nieuwe werkomgeving met nieuwe collega’s. De afwisselingen in opdrachten maakt het werk van een IT detacheerder nooit saai.

2. Maak deel uit van grote projecten

Inherent aan deze werkvorm is dat je als IT detacheerder wordt ingeschakeld voor grote en uitdagende projecten. Opdrachtgevers hebben voor een bepaalde duur extra IT personeel nodig. Of de specifieke vakkennis waarover jij als inlener beschikt, hebben ze niet zelf in huis. Het is daardoor extra fijn als je kan bijdragen aan iets groots. Daarnaast is de waardering ook groot bij IT detachering.

3. Leer verschillende bedrijven kennen

Als je kiest voor IT detachering, leer je in relatief korte tijd veel verschillende bedrijven en branches kennen. Je krijgt ook continue te maken met een nieuw team waar je mee samenwerkt. Na een aantal opdrachten te hebben uitgevoerd via IT detachering, kan je al snel aangeven welke bedrijfscultuur het beste bij je past. Daar kan het detacheringsbureau vervolgens rekening mee houden.

4. Groot netwerk

Doordat je meerdere organisaties van binnenuit leert kennen, breid je eigen netwerk snel uit. Je leert andere IT professionals kennen, maar ook projectmanager, HR adviseurs en directeuren. Deze connecties zijn altijd handig om te hebben voor je eigen netwerk.

5. Groei- en ontwikkeling

Als je voor een detacheringsbureau werkt, krijg je voldoende kans om jezelf te ontplooien. Er wordt een opleidingsplan met je samengesteld, zodat je altijd op de hoogte bent van alle IT-ontwikkelingen. Want stilstaan is achtergaan, zeker in de IT-wereld. Als je bij FreshConnections aan de slag gaat, kan je opleidingen volgen en certificaten behalen voor jouw vakgebied. Op deze wijze blijf je groeien en jezelf door ontwikkelen. Je raakt nooit uitgeleerd via IT detachering.

6. Professionele loopbaanbegeleiding

Om verbinding te blijven houden tussen het detacheringsbureau en de IT-specialist krijg je een zogenoemde fieldmanager aangewezen. Dit is iemand met wie je altijd kan klankboorden, iemand met wie je geregeld contact hebt waardoor je elkaar ook goed leert kennen. Je ontvangt van je fieldmanager persoonlijk advies voor te volgen opleiding en nieuwe uitdagende opdrachten worden besproken. Misschien wil je zelf wel een andere richting opslaan in de IT detachering. Alles kan je met jouw fieldmanager bespreken, waarbij je dus een professionele loopbaanbegeleiding krijgt.

7. Feedback om te groeien

Als je bij een opdrachtgever gedetacheerd zit, wil je weten of je het goed doet. Is de klant tevreden over je, wat is hun feedback? De informatie die een detacheringsbureau ontvangt van de klant is waardevol voor jou. Daarom wordt deze informatie heel transparant met je gedeeld, waardoor je persoonlijk verder groeit.

8. Ervaring in solliciteren

Als je op kennismakingsgesprek gaat voor een nieuwe IT detachering opdracht, krijg je van het bureau tips mee. Zij kennen het bedrijf en weten wat ze willen. Daardoor heb je eigenlijk voorkennis, waardoor je een gesprek makkelijk en zelfverzekerder aangaat. Je kans op succes is daardoor een stuk groter. Door deze oriënterende gesprekken te voeren, krijg je ervaring in hoe jij jezelf moet verkopen. Deze zelfkennis komt altijd van pas, nu en in de toekomst.

9. Vast contract

Bij een IT detacheringsbureau komt je vast in dienst, wat je vervolgens zekerheid biedt. Dit is het verschil ten opzichte van een zzp’er die altijd zelf op zoek moet gaan naar opdrachten. Bij IT detachering profiteer je van de voordelen van tijdelijke uitdagende opdrachten, met de zekerheid van een vast contract. Je loon en arbeidsvoorwaarden van je werkgever blijven gelden, welke opdracht je ook verricht. Zit er een periode tussen twee opdrachten? Dan krijg je gewoon doorbetaald.

10. Bouw een goede CV op

Doordat je elke keer aan een andere project werkt, bouw je een goede CV op. Een breed aanbod van afgeronde IT-projecten staat vervolgens goed op je CV.

Meer weten over onze IT detachering services?

Wil je meer weten over FreshConnections IT detachering services? Neem dan gerust een keer contact met ons op. Voor zowel bedrijven die op zoek zijn naar een eersteklas invulling van een IT-project als voor IT specialisten die een nieuwe uitdaging willen aangaan. FreshConnections is een IT detacheringsbureau van professionals waarbij het doel ligt op succesvolle integratie van IT in de bedrijfsvoering om uiteindelijk met elkaar de grenzen te verleggen.