Ziektevervanging van een RedHat Engineer voor AMOLF

AMOLF voert fundamenteel onderzoek uit naar complex material systems

Structuur en functie
AMOLF-onderzoekers zijn steeds op zoek naar de fundamentele samenhang tussen de architectuur en interacties van en in een systeem en zijn functies. Zo’n ‘systeem’ kan een complex van biomoleculen zijn, met eigenschappen die leven mogelijk maken. Het  kan een nanostructuur zijn van halfgeleider- en metalen deeltjes waarin licht wordt gevangen. Of een nieuw ontworpen materiaal dat zich mechanisch heel anders gedraagt dan je zou verwachten. Wat gebeurt er precies op de macro-, micro- of nanoschaal en hoe is dit te verklaren? AMOLF-onderzoekers bestrijken een breed terrein. De rode draad is het gebruik van onderzoeksmethoden uit de natuurkunde, om hiermee een systeem te willen begrijpen en manipuleren.

Vernieuwing en talent
AMOLF wil nieuwe, veelbelovende onderzoeksrichtingen snel tot bloei te brengen en talent ontdekken en ontwikkelen. Het instituut is daarop ingericht. Jonge ambitieuze groepsleiders krijgen alle vrijheid. Kundige, nieuwsgierige promovendi en postdocs komen uit de hele wereld. Gespecialiseerde technici zorgen ervoor dat qua infrastructuur geen zee te hoog is. Bij AMOLF ontmoeten onderzoekers met verschillende expertise elkaar dagelijks. Zo ontstaat een vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe ideeën.

Inzicht en antwoord
AMOLF doet fundamentele fysica met een open oog voor toepassingen. De onderzoekers werken nauw samen met universiteiten, instituten en bedrijven. Doel is om inzichten uit fundamenteel onderzoek te vertalen naar antwoorden op urgente maatschappelijke vragen.

FreshConnections en AMOLF
Wegens langdurige afwezigheid, heeft FreshConnections voor AMOLF tijdelijke vervanging geboden voor de Linux-beheerder. Hierdoor konden diverse Open Source systemen beschikbaar blijven en de normale vertrouwelijkheid en integriteit garanderen voor gebruikers binnen AMOLF.

De uitgevoerde taken door een FreshConnections consultant omvatten onder andere:

  • Fysiek hardware management of Linux servers, PDU en UPS systems
  • Configuratie en beheer van Linux servers (DNS, DHCP, Firewalling, SELinux, Postfix en Apache)
  • User management inclusief FreeIPA op RHEL/CentOS servers
  • Mail (Postfix and Zarafa) management op RHEL/CentOS servers
  • Afhandelen van gebruikers vragen en incidenten gerelateerd met Linux
  • Automation met Puppet en bash scripts
  • Documentatie, gebruikers instructies en handleidingen