Servicedesk bemannen Gemeente Utrecht

Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten zij zich in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Gemeente Utrecht en FreshConnections
FreshConnections leverde capaciteit voor de servicedesk. Deze servicedesk verleent support diensten aan gebruikers van het interne computernetwerk en telefonienetwerk. FreshConnections heeft hier baliediensten gedraaid, telefonische support geleverd en remote support door schermen van afstand over te nemen. Bij de werkzaamheden is gebruik gemaakt van Citrix, Windows 10, Windows 8 en Topdesk.