Verantwoord ondernemen

FreshConnections hanteert voor het duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen het model van de 3 P’s, People, Planet, Profit. Onze focus gaat uit naar enerzijds de mensen binnen en buiten de onderneming, anderzijds de gevolgen van dienstverlening voor het (leef)milieu.

Kwaliteit en Millieu

FreshConnections is ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd. Middels deze certificeringen borgen wij de kwaliteit van onze dienstverlenging en verplichten wij onzelf een positieve bijdrage te leveren aan een beter millieu.

Door bijvoorbeeld ‘groener’ te rijden onder onze medewerkers te promoten. Door ze te stimuleren vaker het Openbaar Vervoer te gebruiken en ze verplicht te laten kiezen voor een groene leaseauto. Uiteindelijk moet dit beleid nog dit jaar leiden tot een lagere CO2-uitstoot van ons wagenpark (minimaal 15% minder in 2013) We letten ook goed op ons papierverbruik. In 2012 hebben we al 20% minder papier verbruikt dan in 2011. Dit jaar willen we dit met nog eens minimaal 15% terugbrengen. 

Wij vragen hierbij ook onze omgeving (opdrachtgevers en medewerkers) mee te denken en mee te helpen, onder andere door het invoeren van digitale facturatie en het digitaal verzenden van communicatie richting medewerkers.

Rabobank International Infotel Marlink BV / Astrium Services Business Communications B.V.. Gemeente Amsterdam, Dienst ICT Gemeente Houten Universiteit van Amsterdam ProRail Vrije Universiteit Amsterdam Gemeente Nieuwegein Gemeente Purmerend T-Systems Nederland B.V.
Contact
© FreshConnections 2017 | sitemap | disclaimer | hoi   OTYS Recruiting Technology
FreshConnections gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close